Τμήμα Γεωλογίας
Εκπαίδευση

ΧΗΜΕΙΑ Ι, εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021

Την Δευτέρα 20/09 στις 12:00 θα διεξαχθεί η εξ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος «ΧΗΜΕΙΑ Ι» για όσες/ους έχουν δηλώσει την εξέταση του μαθήματος «ΧΗΜΕΙΑ Ιεξεταστική Σεπτεμβρίου 2021» (δήλωση αυστηρά μέχρι 17/09/2021 και ώρα 24:00) στην πλατφόρμα του exams.eclass.upatras.gr και είναι γραμμένοι και στην ηλεκτρονική γραμματεία (progress).

Οι Διδάσκοντες

Ετικέτες: Ανακοινώσεις, Προπτυχιακές σπουδές