Τμήμα Γεωλογίας

Ωκεανογραφική αποστολή στα πλαίσια του IODP Expedition 398

Από τον Δεκέμβριο του 2022 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2023 πρόκειται να πραγματοποιηθεί ωκεανογραφική αποστολή στα πλαίσια του IODP Expedition 398: Volcanism and tectonics in an island arc rift environment: Christiana-Santorini-Kolumbo Volcanic Field με το πλοίο γεώτρησης «JOIDES Resolution». Η αποστολή περιλαμβάνει υποθαλάσσιες ερευνητικές γεωτρήσεις σε τέσσερις θέσεις στα βορειοανατολικά και νοτιοδυτικά της Σαντορίνης και σε δύο θέσεις εντός της καλντέρας της Σαντορίνης.

Περισσότερες πληροφορίες για την προγραμματισμένη δράση μπορείτε να βρείτε στο

http://iodp.tamu.edu/scienceops/expeditions/hellenic_arc_volcanic_field.html?fbclid=IwAR1MO--VGa7pofEHjLOpyEzePWR-OlVvBquKyR59wY6_kay2H2WyTKqf3V0

Επισυνάπτεται το σχετικό Δελτίο Τύπου (στα ελληνικά και τα αγγλικά).

 

Ετικέτες: Ανακοινώσεις