Τμήμα Γεωλογίας

Διάκριση Μέλους ΔΕΠ του Τμήματος

Το Τμήμα συγχαίρει τον Καθ. Κ. Νικολακόπουλο για την επανεκλογή του στη θέση του "chairman of the Special Interest Group Geological Applications του EARSel" και του εύχεται καλή δύναμη και περαιτέρω επιτυχία στο πρόσθετο αυτό έργο του. Η επανεκλογή του κ. Νικολακόπουλου διασφαλίζει τη συνέχιση του πρωταγωνιστικού ρόλου του Τμήματός μας στην πανευρωπαϊκή σύμπραξη ειδικών της τηλεπισκόπησης των γεωλογικών διεργασιών, που δραστηριοποιείται ως γέφυρα μεταξύ Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Κέντρων και Επιχειρήσεων.

Ετικέτες: Ανακοινώσεις