Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Προκήρυξη για Ακαδημαϊκό Υπότροφο στο γνωστικό αντικείμενο: «Θαλάσσια Γεωλογία - Ωκεανογραφία»

Προκήρυξη για Ακαδημαϊκό Υπότροφο στο γνωστικό αντικείμενο: «Θαλάσσια Γεωλογία - Ωκεανογραφία»

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια η Προκήρυξη και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε έναν (1) Ακαδημαϊκό Υπότροφο του Τμ. Γεωλογίας του Παν/μίου Πατρών στο γνωστικό αντικείμενο "Θαλάσσια Γεωλογία-Ωκεανογραφία" με ΑΔΑ: 6Ε9Σ469Β7Θ-ΧΩ6

Προβολή της αναρτημένης πράξης, Λήψη του εγγράφου της πράξης

Για την ορθή προβολή του εγγράφου και την επαλήθευση της ψηφιακής υπογραφής προτείνεται η χρήση Adobe Reader.

Ετικέτες: Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις