Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Εγγραφή στο μάθημα «Εφαρμοσμένη Γεωμορφολογία - Φυσικοί Κίνδυνοι & Καταστροφές» (GEO_710Ε)

Εγγραφή στο μάθημα «Εφαρμοσμένη Γεωμορφολογία - Φυσικοί Κίνδυνοι & Καταστροφές» (GEO_710Ε)

Καλούνται οι φοιτητές, οι οποίοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα/εργαστήριο του μαθήματος «Εφαρμοσμένη Γεωμορφολογία - Φυσικοί Κίνδυνοι & Καταστροφές» (GEO_710Ε), να εγγραφούν στην ηλεκτρονική τάξη (eclass) του μαθήματος μέχρι και την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021.

Επίσης καλούνται να εγγραφούν στην ηλεκτρονική τάξη (eclass) και όσοι φοιτητές οφείλουν το παλαιότερο μάθημα Εφαρμοσμένη Γεωμορφολογία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εγγραφή στο μάθημα «Εφαρμοσμένη Γεωμορφολογία - Φυσικοί Κίνδυνοι & Καταστροφές (GEO_710Ε), Διδάσκων: Γεώργιος Μπαθρέλλος».

Ο διδάσκων

Μπαθρέλλος Γιώργος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ετικέτες: Ανακοινώσεις, Προπτυχιακές σπουδές