Τμήμα Γεωλογίας

ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ: Έναρξη Μαθήματος

Αγαπητές φοιτήτριες, Αγαπητοί φοιτητές,

δεδομένης της ιδιάζουσας κατάστασης και προκειμένου να διασφαλιστεί στο μέγιστο δυνατό η τήρηση των μέτρων υγιεινής για τον COVID-19, για τις πρώτες ημέρες διαλέξεων και εργαστηρίων του μαθήματός μας θα χωριστείτε σε δύο ομάδες ακροατηρίου για την συμμετοχή σας στις διαλέξεις. Οι ομάδες αυτές προς το παρόν αντιστοιχούν και στις ομάδες των εργαστηρίων. 

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τους πίνακες που έχουν διαμορφωθεί ανά ακροατήριο και ανά θέση φοιτητή στην αίθουσα 026 όπου θα πραγματοποιούνται οι διαλέξεις του μαθήματος:

https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/GEO308/Akroatiria_026.pdf

ΠΡΟΣΟΧΗ 1: Οι θέσεις σας δεν μπορούν να διαφοροποιούνται για κανένα λόγο!!! (ωστε να μπορεί να γίνει η επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση όλων των πιθανών επαφών σε πείπτωση κρούσματος).

ΠΡΟΣΟΧΗ 2: Η οριστική ανάρτηση των ομάδων θα γίνει μετά την οριστικοποίηση των δηλώσεών σας και με την προϋπόθεση ότι έχετε αποστείλει την καρτέλα του εργαστηρία σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί σε προηγούμενη ανακοίνωση.

 

Συνεπώς, το πρόγραμμα του μαθήματος για την ερχόμενη Δευτέρα 11/10/2021 διαμορφώνεται ως ακολούθως:

 

ΔΙΑΛΕΞΗ - ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ (ΑΙΘ. 026)

ΟΜΑΔΑ Α': ώρες 10:00-12:00

ΟΜΑΔΑ Β': ώρες 13:00-15:00

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ (ΑΙΘ. 009)

ΟΜΑΔΑ Α' : ώρες 15:30-17:00

ΟΜΑΔΑ Β': ώρες 17:30-19:00

 

Ο Διδάσκων

Γιάννης Ηλιόπουλος

 

Ετικέτες: Ανακοινώσεις