Τμήμα Γεωλογίας

Ανακοίνωση Μαθήματος "Στοιχεία Γεωτεχνικής Μηχανικής"

Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα «Στοιχεία Γεωτεχνικής Μηχανικής» να εγγραφούν στην ηλεκτρονική τάξη (e-class) του μαθήματος μέχρι και την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021, προκειμένου μέχρι την έναρξη των διαλέξεων που θα γίνει την Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021, να έχει ολοκληρωθεί το σχέδιο για την τοποθέτηση σας σε μόνιμη θέση εντός της αίθουσας, με σκοπό την καλύτερη διασφάλιση της τήρησης των μέτρων υγιεινής για τον COVID-19.

Η Διδάσκουσα

Κατερίνα Κάβουρα

Ετικέτες: Ανακοινώσεις