Τμήμα Γεωλογίας

ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Οι φοιτήτριες/φοιτητές του πέμπτου έτους (περσινό τέταρτο) που επιθυμούν να παρακολουθήσουν μονοήμερη άσκηση υπαίθρου στα καρστικά συστήματα Στυμφαλίας – Φενεού, την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021, να δηλώσουν το όνομα τους στο μάθημα «ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΡΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ - ΦΕΝΕΟΣ - ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ» που δημιουργήθηκε  στην πλατφόρμα e-class.

Ελένη Ζαγγανά

Ετικέτες: Ανακοινώσεις