Τμήμα Γεωλογίας

Εκδήλωση στο Πλαίσιο του ERASMUSDAYS

Από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου ανακοινώθηκε:

Στο πλαίσιο του εορτασμού των Ημερών
Erasmus 2021 (14-16 Οκτωβρίου 2021), φορείς που
μετέχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ αναρτούν
τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιήσουν
στην ιστοσελίδα www.erasmusdays.eu [1]. Για το 2021,
έμφαση θα δοθεί στις εξής θεματικές που
αποτυπώνουν τις βασικές
προτεραιότητες του νέου Προγράμματος
Erasmus+:

-ένταξη και πολυμορφία (social inclusion)
-ψηφιακός μετασχηματισμός/Ψηφιακό Erasmus
(digital transformation/Digital Erasmus)
-βιώσιμη ανάπτυξη/πράσινο Erasmus (sustainable
development/Green Erasmus), και
-συμμετοχή στο Δημοκρατικό
βίο/Ενίσχυση της ιδιότητας του
Ευρωπαίου Πολίτη (participation in democratic life).

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων συμμετέχει
στις εκδηλώσεις ERASMUSDAYS
πραγματοποιώντας διαδικτυακή
παρουσίαση* μέσω Zoom, την Παρασκευή
15/10/2021 και ώρα 12:30-13.00, με σκοπό την
ενημέρωση των φοιτητών του Ιδρύματος
για τις δυνατότητες που παρέχονται από
το Erasmus+  (Erasmus+ Κινητικότητα για Σπουδές
/ για Πρακτική Άσκηση).

[ *Zoom Meeting:
https://upatras-gr.zoom.us/j/91570196303?pwd=WmlPVU04dmZHcDBOY0YxSXhxYmxBdz09
, Meeting ID: 915 7019 6303, Passcode: 828330 ]

Συνημμένα:
Download this file (Erasmus_info_days_and_online_presentation.pdf)Erasmus_info_days_and_online_presentation.pdf[ ]465 kB

Ετικέτες: Ανακοινώσεις