Τμήμα Γεωλογίας

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του Πανεπιστημίου Πατρών

Από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας και Εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου ανακοινώνεται:

Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπηρεσία της ακαδημαϊκής και κοινωνικής ενημέρωσης

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της εξωστρέφειας και επικοινωνίας, το Πανεπιστήμιο Πατρών διατηρεί ενεργά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό 
την τόνωση της ενημέρωσης όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και των  πολιτών φίλων της.

Ακολουθώντας τις σελίδες σε  Facebook:
Πανεπιστήμιο Πατρών-University of Patras
(https://www.facebook.com/upatras [1]), Instagram: upatras
(https://www.instagram.com/upatras [2]) και Twitter: upatras
(https://twitter.com/upatras [3]) μπορείτε να
ενημερώνεστε για  όλες τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Στο πλαίσιο δημιουργίας του κοινωνικού δικτύου των απόφοιτων του Πανεπιστημίου (https://alumni.upatras.gr/ ), έτσι ώστε να διατηρηθούν 'ζωντανές' 
οι αναμνήσεις των  φοιτητικών χρόνων, διαμορφώθηκε αντίστοιχη σελίδα στο Facebook: Απόφοιτοι Πανεπιστημίου Πατρών - University of Patras Alumni 
(https://www.facebook.com/upatrasalumni [4]). Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο Πατρών διαθέτει ενεργό προφίλ στον ιστότοπο επαγγελματικής κοινωνικής 
δικτύωσης - LinkedIn (https://www.linkedin.com/universityofpatras [5]), τον οποίο μπορείτε να ακολουθήσετε εξίσου.


Σας ευχαριστούμε για την διατήρηση της επαφής! Ακολούθησε και εσύ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και παρέμεινε ενημερωμένος για όλα όσα συμβαίνουν 

Ετικέτες: Ανακοινώσεις