Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Αποτελέσματα Επιλογής Υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ "Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον"

Αποτελέσματα Επιλογής Υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ "Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον"

Στο επισυναπτόμενο ανακοινώνονται τα αποτελέσματα επιλογής των Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον", όπως αποφασίστηκαν στην υπ'αριθμ. 4/20.10.2021 έκτατη συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Ετικέτες: Ανακοινώσεις, Μεταπτυχιακές σπουδές