Τμήμα Γεωλογίας

Εγκύκλιος για Μετεγγραφές/Μετακινήσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας ανακοινώνεται:

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 135363/Ζ1/22.10.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα "Μετεγγραφές/Μετακινήσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2010-2022", ανοίγει από Δευτέρα 25 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021, η πλατφόρμα του ΥΠΑΙΘ για την υποβολή αιτήσεων μετεγγραφής/μετακίνησης από τους δικαιούχους φοιτητές.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται τις ειδικές εφαρμογές στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://transfer.it.minedu.gov.gr (ή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου) προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Για την είσοδό τους στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.

Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ανακοινωθούν μετά την λήξη της σχετικής προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στη σχετική εγκύκλιο."

Για αναφορά τυχόν προβλημάτων (πχ.  μη σύνδεση στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Μετεγγραφών του Υπουργείου, στοιχεία ανεπαρκή ή μη έγκυρα) που προκύπτουν κατά την υποβολή αιτήσεων μετεγγραφής, οι δικαιούχοι φοιτητές θα απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας.

Επισυνάπτεται η εγκύκλιος για τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες μετεγγραφής/μετακίνησης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Ετικέτες: Ανακοινώσεις, Προπτυχιακές σπουδές, Πρωτοετείς