Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Ανάδειξη εκπροσώπων Φοιτητών στη Γενική Συνέλευση, στην Κοσμητεία και στο Ειδικό Συμβούλιο Σπουδών (ΕΣΥΣ) της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών

Ανάδειξη εκπροσώπων Φοιτητών στη Γενική Συνέλευση, στην Κοσμητεία και στο Ειδικό Συμβούλιο Σπουδών (ΕΣΥΣ) της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών

Στο επισυναπτόμενο έγγραφο οιι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πλροφορηθούν σχετικά με την ανάδειξη εκπροσώπων Φοιτητών στη Γενική Συνέλευση, στην Κοσμητεία και στο Ειδικό Συμβούλιο Σπουδών (ΕΣΥΣ) της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών

Συνημμένα:
Download this file (ΝΕΟ_ΠΡΟΚΗΡ ΕΚΛΟΓ ΕΚΠΡ ΦΟΙΤ ΓΣ _ ΚΟΣΜ ΣΘΕ 2021_ΓΠ.pdf.pdf)ΝΕΟ_ΠΡΟΚΗΡ ΕΚΛΟΓ ΕΚΠΡ ΦΟΙΤ ΓΣ _ ΚΟΣΜ ΣΘΕ 2021_ΓΠ.pdf.pdf[Ανάδειξη εκπροσώπων Φοιτητών στη Γενική Συνέλευση, στην Κοσμητεία και στο Ειδικό Συμβούλιο Σπουδών (ΕΣΥΣ) της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών]1028 kB

Ετικέτες: Ανακοινώσεις