Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Αποτελέσματα Επιλογής Υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Ωρολόγιο Πρόγραμμα του ΔΠΜΣ "Ωκεανογραφία - Εξερεύνηση, αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος"

Αποτελέσματα Επιλογής Υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Ωρολόγιο Πρόγραμμα του ΔΠΜΣ "Ωκεανογραφία - Εξερεύνηση, αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος"

Επισυνάπτονται έγγραφα του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Ωκεανογραφία - Εξερεύνηση, αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος", που αφορούν την επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και το ωρολόγιο πρόγραμμα του χειμερινού εξαμήνου. 

Ετικέτες: Ανακοινώσεις, Μεταπτυχιακές σπουδές