Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Σεμινάριο Συγγραφής Επιστημονικών Εργασιών και Σύνταξης Βιογραφικού Σημειώματος

Σεμινάριο Συγγραφής Επιστημονικών Εργασιών και Σύνταξης Βιογραφικού Σημειώματος

Το «Σεμινάριο συγγραφής επιστημονικών εργασιών και σύνταξης βιογραφικού σημειώματος» θα ξεκινήσει τη Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου, ώρες 16:15-18:00. Θα διαρκέσει για 5 βδομάδες (μέχρι 6.12). Δικαίωμα παρακολούθησης έχουν οι 4ετείς και μεγαλύτερων ετών φοιτητές, που καλούνται να εγγραφούν στο αντίστοιχο μάθημα στο e-class. Στο τέλος του σεμιναρίου δίνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όσους παρακολούθησαν τουλάχιστον 4 από τις 5 βδομάδες.

Οι διδάσκοντες:  Ι. Ηλιόπουλος και Κ. Χρηστάνης

Ετικέτες: Ανακοινώσεις, Προπτυχιακές σπουδές