Τμήμα Γεωλογίας

Υποτροφίες Ι.Κ.Υ. για Διδακτορική Έρευνα στην Ελλάδα

Επισυνάπτεται αρχείο του ΦΕΚ όπου καθορίζονται οι προϋποθέσεις και διαδικασίες για τη χορήγηση υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα.

Ετικέτες: Ανακοινώσεις