Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Τελικό Πρακτικό Αξιολόγησης για την Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών του Τμήματος

Τελικό Πρακτικό Αξιολόγησης για την Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών του Τμήματος

Επισυνάπτεται το τελικό πρακτικό αξιολόγησης για την Πρακτική Άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος, όπως ανακοινώθηκε από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης.

Ετικέτες: Ανακοινώσεις