Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Θέσεις Διδασκόντων Π.Δ. 407/1980 στο Τμήμα Γεωλογίας (Προθεσμία 31/01/2022)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Θέσεις Διδασκόντων Π.Δ. 407/1980 στο Τμήμα Γεωλογίας (Προθεσμία 31/01/2022)

Επισυνάπτεται η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Διδασκόντων στο Τμήμα Γεωλογίας σύμφωνα με το Π.Δ. 207/1980 με προθεσμία την 31η/01/2022.

Ετικέτες: Ανακοινώσεις