Τμήμα Γεωλογίας

Εξετάσεις Γεωμορφολογίας και Εφαρμοσμένης Γεωμορφολογίας

Παρακαλούνται οι φοιτητές (παλαιοτέρων ετών), οι οποίοι δεν έχουν εξετασθεί επιτυχώς στα μαθήματα «Γεωμορφολογία» και «Εφαρμοσμένη Γεωμορφολογία» να εγγραφούν ΑΜΕΣΑ στο eclass στα μαθήματα:

-Γεωμορφολογία (Νέο) (Geol_011)

-Εφαρμοσμένη Γεωμορφολογία (Νέο) για παλαιούς

ώστε να έχουν ενημέρωση για τις εξετάσεις

Ο διδάσκων,

Μπαθρέλλος Γιώργος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ετικέτες: Ανακοινώσεις