Τμήμα Γεωλογίας

Εγγραφή Προπτυχιακών Φοιτητών στο Μητρώο Φοιτητών ΕΘΑΑΕ

Επισυνάπτεται πρόσκληση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) που αφορά τη δήλωση υποψηφιότητας προπτυχιακών φοιτητών που φοιτούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας για εγγραφή τους στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ.

Σκοπός του Μητρώου Φοιτητών είναι η συμμετοχή ενός μέλους με φοιτητική ιδιότητα σε κάθε Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΕΕΑΠ) (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1β. άρθρ. 13 του ν. 4653/20).

Επισυνάπτονται, επίσης, πρότυπα εγγράφων σχετικά με την υποβολή υποψηφιότητας.

Ετικέτες: Ανακοινώσεις