Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος «Η Εφαρμογή Βιοδεικτών στη Μελέτη Ιστορικών και Προϊστορικών Περιβαλλόντων»

Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος «Η Εφαρμογή Βιοδεικτών στη Μελέτη Ιστορικών και Προϊστορικών Περιβαλλόντων»

Το μάθημα «Η Εφαρμογή Βιοδεικτών στη Μελέτη Ιστορικών και Προϊστορικών Περιβαλλόντων» για τις/τους επι πτυχίω φοιτήτριες/ φοιτητές θα εξεταστεί την ίδια μέρα και ώρα (Τρίτη, 28/6/2022, 15:00-18:00) με το μάθημα «Παλαιοωκεανογραφία, Παλαιοκλιματολογία».

Η διδάσκουσα

Μαρία Γεραγά

Ετικέτες: Ανακοινώσεις, Προπτυχιακές σπουδές