Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Επί του Προγράμματος Δια Ζώσης Τελετών Ορκωμοσίας Ιουλίου-Αυγούστου 2022

Επί του Προγράμματος Δια Ζώσης Τελετών Ορκωμοσίας Ιουλίου-Αυγούστου 2022

Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα (περιλαμβάνει και οδηγίες) για τις τελετές ορκωμοσίας της περιόδου Ιουλίου-Αυγούστου 2022, όπως ανακοινώθηκε από τη Γραμματεία του Πρυτανικού Συμβουλίου.

Ετικέτες: Ανακοινώσεις, Ορκωμοσία