Τμήμα Γεωλογίας

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΙΚΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΦΑΝΗ ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ"

Στα επισυναπτόμενα έγγραφα οι ενδιαφερόμενοι, μπορεί να πληροφορηθούν σχετικά με την ανακοίνωση και προκήρυξη που αφορά σε υποτροφία από το  κληροδότημα «Φανή Σαριγιάννη» ακαδ. έτους 2022-2023 που διαχειρίζεται το ΙΚΥ.

Ετικέτες: Ανακοινώσεις