Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Υποτροφίες ΙΚΥ ΕΥΔΑΠ για την εκπόνηση διδακτορικής έρευνας σε υποψήφιους διδάκτορες των Α.Ε.Ι. της Ελλάδας

Υποτροφίες ΙΚΥ ΕΥΔΑΠ για την εκπόνηση διδακτορικής έρευνας σε υποψήφιους διδάκτορες των Α.Ε.Ι. της Ελλάδας

Επισυνάπτεται ΦΕΚ σχετικά με τον "Καθορισμό των όρων και της διαδικασίας χορήγησης υποτροφιών για την εκπόνηση διδακτορικής έρευνας με τίτλο «Πρόγραμμα υποτροφιών  ΙΚΥ-Ε.ΥΔ.Α.Π. για την εκπόνηση διδακτορικής έρευνας σε υποψήφιους διδάκτορες των Α.Ε.Ι. της Ελλάδας» κατ’ εφαρμογή της από 27-05-2022 Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.)". Σύμφωνα με το εν λόγω ΦΕΚ, το Ι.Κ.Υ. θα υλοποιήσει πρόγραμμα με τίτλο «Υποτροφίες Ι.Κ.Υ.-Ε.ΥΔ.Α.Π.» για τη χορήγηση υποτροφιών μικτού ποσού χιλίων ευρώ (€1.000) μηνιαίως σε υποψήφιους διδάκτορες ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) που εκπονούν τη διατριβή τους σε αντικείμενα, τα οποία εντάσσονται στους επιστημονικούς τομείς, κλάδους και εξειδικεύσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα της απόφασης και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα αντικείμενα της Υδρολογίας και των Υδατικών Πόρων.

Συνημμένα:
Download this file (ΦΕΚ 3983.pdf)ΦΕΚ 3983.pdf[ ]154 kB

Ετικέτες: Ανακοινώσεις, Υποτροφίες