Τμήμα Γεωλογίας

Πρόσκληση σε Ημερίδα

Πρόσκληση και Πρόγραμμα Ημερίδας 

με θέμα: «1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολική Πελοποννήσου (EL03)» 

Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017, 9.00 π.μ., Βουλευτικό, Συνεδριακό Κέντρο Ναυπλίου
Σταϊκοπούλου 152α, Ναύπλιο

Ετικέτες: Δραστηριότητες