Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Νέα
  • Σεμινάριο συγγραφής επιστημονικών εργασιών και σύνταξης βιογραφικού σημειώματος
Εκπαίδευση

Σεμινάριο συγγραφής επιστημονικών εργασιών και σύνταξης βιογραφικού σημειώματος

Ανακοινώνεται ότι το 2ο Σεμιναριακό προαιρετικό μάθημα Στ΄ εξαμήνου «Σεμινάριο συγγραφής επιστημονικών εργασιών και σύνταξης βιογραφικού σημειώματος» θα διεξαχθεί την Τρίτη, 15.5.2018, ώρα 19:00-20:30, στην αίθουσα 026.

  

Ο διδάσκων

Κ. Χρηστάνης

Ετικέτες: Ανακοινώσεις, Προπτυχιακές σπουδές