Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Νέα
  • Προκήρυξη για εισαγωγή Μεταπτυχιακών φοιτητών στο Δ.Π.Μ.Σ "ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΒΙΟΛΟΓΙΑ" Ακαδ. Έτους 2018-2019

Προκήρυξη για εισαγωγή Μεταπτυχιακών φοιτητών στο Δ.Π.Μ.Σ "ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΒΙΟΛΟΓΙΑ" Ακαδ. Έτους 2018-2019

 

 

Το Τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΘ, το Τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ, το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ, το Τμήμα Γεωλογίας του Παν/μίου Πατρών και το Τμήμα Γεωγραφίας του Παν/μίου Αιγαίου, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 προκηρύσσουν 20 (είκοσι) θέσεις συνολικά στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Παλαιοντολογία - Γεωβιολογία» σε δύο κλάδους ειδίκευσης:

α) Μακροπαλαιοντολογία, η οποία υλοποιείται στο Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ και

β) Μικροπαλαιοντολογία-Βιοστρωματογραφία, η οποία υλοποιείται στο Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

 

 

Ετικέτες: Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις, Μεταπτυχιακές σπουδές