Τμήμα Γεωλογίας

Κατάσταση Συμβούλων Καθηγητών

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα "Σύμβουλος Σπουδών" η κατάσταση αντιστοίχισης φοιτητών και μελών ΔΕΠ που έχουν την ιδιότητα του Συμβούλου Καθηγητή καθώς και οι ώρες διαθεσιμότητάς τους.

Ετικέτες: Ανακοινώσεις, Προπτυχιακές σπουδές