Τμήμα Γεωλογίας
Εκπαίδευση

Υποτροφίες της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD)

Προωθείτε σχετική ανακοίνωση της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) σχετικά με τη χορήγηση υποτροφιών για φοιτητές, ερευνητές και καθηγητές από την Ελλάδα για το ακαδ. έτος 2019-2020.  Οι υποτροφίες απευθύνονται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές όλων των κλάδων, υποψήφιους διδάκτορες και ερευνητές, νέους επιστήμονες και καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ερευνητικών ιδρυμάτων της Ελλάδας.

Συνημμένα:
Download this file (Information-Scholarship-DAAD 2019-2020.pdf)Information-Scholarship-DAAD 2019-2020.pdf[Πληροφορίες γαι DAAD 2019-2020]0 kB
Download this file (DAAD-Scholarship.pdf)DAAD-Scholarship.pdf[Υποτροφίες της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD)]0 kB

Ετικέτες: Ανακοινώσεις