Τμήμα Γεωλογίας

Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Ανάρτηση Προγράμματος Εξετάσεων περιόδου ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 (Χειμερινό Εξάμηνο και επί πτυχίω)

http://www.geology.upatras.gr/index.php/el/education/exam-schedule

 

Ετικέτες: Ανακοινώσεις, Προπτυχιακές σπουδές