Τμήμα Γεωλογίας

QR codes - Αιθουσιολόγιο

Τώρα σαρώνοντας με την τηλεφωνική σας συσκευή (smartphone) τους κώδικες γρήγορης ανταπόκρισης (QR codes) που τοποθετήθηκαν στις κύριες αίθουσες διδασκαλίες και στα εργαστήρια, μπορείτε να συμβουλεύεστε άμεσα το ωρολόγιο πρόγραμμα της κάθε αίθουσας !!!

 

 

Ετικέτες: Το τμήμα, Ανακοινώσεις