Τμήμα Γεωλογίας
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
ΕΛΠΕ: Είκοσι υποτροφίες σε αριστούχους φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό 13 Απριλίου 2022
Προκήρυξη υποτροφιών κληροδοτήματος Ν. Κρητσκη 12 Απριλίου 2022
Παρουσιάσεις Μεταπτυχιακών Εργασιών - ΠΜΣ "Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον" 16 Δεκεμβρίου 2021
Χορήγηση υποτροφιών μεταπτυχιακού επιπέδου και διδακτορικής έρευνας 2021-2022 Ι.Κ.Υ. και Βρετανικής Πρεσβείας σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο στην Ελλάδα 16 Δεκεμβρίου 2021
Αποτελέσματα Επιλογής Υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Ωρολόγιο Πρόγραμμα του ΔΠΜΣ "Ωκεανογραφία - Εξερεύνηση, αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος" 26 Οκτωβρίου 2021
Έναρξη και Πρόγραμμα Μαθημάτων του Μεταπτυχιακού "Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον" 22 Οκτωβρίου 2021
Αποτελέσματα Επιλογής Υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ "Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον" 20 Οκτωβρίου 2021
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δήλωση φοιτητών και διδασκόντων στο edupass για την προσέλευση στο Τμήμα Γεωλογίας 10 Οκτωβρίου 2021
Προκήρυξη Π.Μ.Σ. "Γεωεπιστήμες & Περιβάλλον" 2021-2023 06 Σεπτεμβρίου 2021
ΑΠΟΝΟΜΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021 14 Ιουλίου 2021
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Γεωεπιστήμες & Περιβάλλον"-Ανακοίνωση 26 Μαϊος 2021
Προκήρυξη υποτροφιών χωρίς διαγωνισμό από το κληροδότημα "Τριανταφυλλίδη" 21 Μαϊος 2021
Φ.Ε.Κ. 1899 13 Μαϊος 2021
Παρουσιάσεις ΜΔΕ του ΠΜΣ "Γεωεπιστήμες & Περιβάλλον" του Τμήματος Γεωλογίας Μάρτιος 2021 14 Μαρτίου 2021
Αποτελέσματα επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών στο Διατμηματικό ΠΜΣ "Περιβαλλοντικές Επιστήμες" 09 Οκτωβρίου 2020
Προκήρυξη ΔΠΜΣ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ" 29 Μαϊος 2020