Τμήμα Γεωλογίας
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Προκήρυξη Π.Μ.Σ. "Μετεωρολογία,Κλιματολογία & Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον" 2018-2019 18 Ιουλίου 2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΔΠΜΣ στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες 17 Ιουλίου 2018
ΔΠΜΣ: Παλαιοντολογία Γεωβιολογία 21 Ιουνίου 2018
Προκήρυξη θέσεων για Διδακτορικές Σπουδές 08 Ιουνίου 2018
***ΕΠΕΙΓΟΝ*** Υπενθύμιση: Υποβολή Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων Φοιτητών 30 Μαϊος 2018
Υπενθύμιση: Μεταπτυχιακό Σεμινάριο 12 Ιανουαρίου 2018
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Παρουσιάσεις Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Ειδίκευσης (3η ενότητα) 15 Δεκεμβρίου 2017
Υποτροφία για Εκπόνηση Μεταπτυχιακών Σπουδών από την Ένωση Εφοπλιστών 05 Δεκεμβρίου 2017
Εκπαίδευση φοιτητών σε Πανεπιστήμιο της Κίνας 04 Δεκεμβρίου 2017
Πρόσκληση για εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης 01 Δεκεμβρίου 2017
Πρόγραμμα Μαθημάτων Π.Μ.Σ Γ.Δ.Λ.Γ. 20 Οκτωβρίου 2017
Πρόγραμμα Μαθημάτων Π.Μ.Σ. Ο.Υ.Π. 20 Οκτωβρίου 2017
Πρόγραμμα Μαθημάτων Π.Μ.Σ. Ε.Γ.Γ. 20 Οκτωβρίου 2017
Αποτέλεσματα Επιλογής Υποψηφίων Μ.Δ.Ε. 2017-2019 18 Οκτωβρίου 2017
Συνεντεύξεις επιλογής υποψηφίων ΠΜΣ (Ακαδ. έτη 2017-2019) 04 Οκτωβρίου 2017
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Συνεντεύξεις επιλογής υποψηφίων ΠΜΣ (Ακαδ. έτη 2017-2019) (2) 04 Οκτωβρίου 2017
Παρουσίαση Μ.Δ.Ε. ΠΜΣ "Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον" 05 Σεπτεμβρίου 2017
Διημερίδα Παρουσίασεων Μ.Δ.Ε. ΠΜΣ "Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον" 05 Σεπτεμβρίου 2017
Πρόγραμμα Εξετάσεων Διατμηματικού Προγράμματος Σπουδών 04 Αυγούστου 2017
Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 2017-2019 04 Αυγούστου 2017