Τμήμα Γεωλογίας
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Προκήρυξη στο πλαίσιο των Υποτροφιών "Α. Μεντζελόπουλος" για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια των Η.Π.Α και του Καναδά 22 Μαρτίου 2017
Πρόγραμμα Παρουσίασης Εργασιών Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης "Γεωεπιστήμες & Περιβάλλον" 17 Μαρτίου 2017
Προκήρυξη δύο (2) διαγωνισμών ανάδειξης τεσσάρων (4) υποτρόφων 04 Φεβρουαρίου 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδάκτορες 18 Ιανουαρίου 2017
Αποτελέσματα επιλογής υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Διατμηματικό πρόγραμμα "Περιβαλλοντικές Επιστήμες" για τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2018 19 Οκτωβρίου 2016
Διαδικασία Συνέντευξης στο πλαίσιο του Δ.Π.Μ.Σ. ''Περιβαλλοντικές Επιστήμες'' 05 Οκτωβρίου 2016
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας" 24 Μαρτίου 2016
Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων για απόκτηση Μ.Δ.Ε στο Π.Μ.Σ. "Γεωεπιστήμες & Περιβάλλον" 2013-2015 28 Νοεμβρίου 2013