Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Ωκεανογραφία - Εξερεύνηση, αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος
  • Κανονισμός ΔΠΜΣ

Κανονισμός ΔΠΜΣ

Στον παρακάτω σύνδεσμο επισυνάπτεται το ΦΕΚ έγκρισης του Κανονισμού του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Γεωλογίας και  Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο "ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ - Εξερεύνηση, αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος"

Συνημμένα:
Access this URL (/attachments/article/0/kanonismos_dpms_ocean_FEK_3045.pdf)kanonismos_dpms_ocean_FEK_3045.pdf[ ]0 kB