Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Προσωπικό
  • Εκλογές Μελών Ε.ΔΙ.Π.

Εκλογές Μελών Ε.ΔΙ.Π.

Στο επισυναπτόμενο έγγραφο 1032-31334 παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. (τακτικού & αναπληρωματικού) στην Γ.Σ. τιου Τομέα Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής.

Στο επισυναπτόμενο έγγραφο 1033-31336 παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. (τακτικού & αναπληρωματικού) στην Γ.Σ. τιου Τμήματος Γεωλογίας.

 

Συνημμένα:
Download this file (1033-31336.pdf)1033-31336.pdf[Ανάδειξη εκπροσώπου μελών ΕΔΙΠ σε Γ.Σ. Τμήματος Γεωλογίας ]595 kB
Download this file (1032-31334.pdf)1032-31334.pdf[Ανάδειξη εκπροσώπου μελών ΕΔΙΠ Τομέα Εφ/νης Γεωλογίας &.Γεωφυσικής]413 kB