Τμήμα Γεωλογίας

Η Πλατωνική Ατλαντίδα, Μύθος ή Πραγματικότητα | Εργαστήριο Γεωφυσικής

Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, πραγματοποιήθηκε Ημερίδα με θέμα "Η πλατωνική Ατλαντίδα, Μύθος ή Πραγματικότητα ?". Η εκδήλωση αυτή ήταν υπό την αιγίδα τηw Σχολής Θετικών Επιστημών και της Σχολής Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών. Κατά την διάρκεια της ημερίδας αναπτύχθηκε το θέμα της Ατλαντίδας από επιστήμονες, των οποίων οι διαλέξεις παρατίθενται στην συνέχεια.

Χαιρετισμός π. Κοσμήτορα Σχολής Θετικών Επιστημών, Καθηγητής Α. Ζεληλίδης

 

Χαιρετισμός Κοσμήτορα Σχολής Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών, Καθηγητής Χ. Τερέζης

 

"Ο μύθος της Ατλαντίδας, υπό το φώς της σύγχρονης φιλολογικής έρευνας" , Σπύρος Π. Παναγόπουλος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

 

"Ως εν εικόσι δια τινών συμβόλων : Οι συμβολισμοί του μύθου της Ατλαντίδας κατά τον νεοπλατωνικό φιλόσοφο Πρόκλο", Ηλίας Τεμπέλης, Επίκουρος Καθηγητής Φιλοφοφίας Σχολής Ναυτικών Δοκίμων

 

"Η ατλαντίδα στην ύστερη νεοπλατωνική παράδοση", Χρήστος Τερέζης, Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Πατρών

 

"Ηταν η Αθήνα και η Ατλαντίδα του Τίμαιου και του Κριτία φανταστικές επινοήσεις ?", Σταύρος Π. Παπαμαρινόπουλος, Καθηγητής Γεωφυσικής Πανεπιστημίου Πατρών.