Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • - - Έρευνα
  • Ερευνητική Δραστηριότητα

Ερευνητική Δραστηριότητα | Εργαστήριο Ιζηματολογίας

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Ιζηματολογίας καλύπτουν τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στον τομέα της Ιζηματολογίας, της ανάλυσης ιζηματογενών λεκανών, της ιζηματολογίας πετρελαίου, της παράκτιας ιζηματολογίας, της παλαιοκλιματολογίας και των περιβαλλοντικών μελετών.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών το ερευνητικό ενδιαφέρον του εργαστηρίου είναι κυρίως προσανατολισμένο στην ιζηματολογία του Ολόκαινου και στη ανεύρεση υδρογονανθράκων εντός υποθαλάσσιων ιζημάτων.