Τμήμα Γεωλογίας

Προσωπικό | Εργαστήριο Ιζηματολογίας

Μέλη ΔΕΠ

Κοντόπουλος Νικόλαος | Καθηγητής |  Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής |  2610 997591

Κοντόπουλος Νικόλαος

Βαθμός: Καθηγητής
Τομέας: Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής
Γραφείο: 218
 2610 997591 |  sediment_at_upatras.gr

Ζεληλίδης Αβραάμ | Καθηγητής |  Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής |  2610 996272

Ζεληλίδης Αβραάμ

Ζεληλίδης Αβραάμ

Βαθμός: Καθηγητής
Τομέας: Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής
Ερευνητική Δραστηριότητα: Ανάλυση Ιζηματογενών λεκανών, Γεωλογία πετρελαίων.
Σύντομο Βιογραφικό: Πτυχίο Γεωλογίας, Παν. Πατρών-1983 Διδάκτορας Γεωλογίας Παν. Πατρών-1988
Γραφείο: 110
 2610 996272 |  A.Zelilidis_at_upatras.gr

Αναλυτικό Βιογραφικό