Τμήμα Γεωλογίας
Εκπαίδευση

Εισαγωγή στην Επιστήµη των Η/Υ ΙI

Κωδικός GEO_206
Τίτλος Εισαγωγή στην Επιστήµη των Η/Υ ΙI
Ώρες Διδασκαλίας
Παράδοση 2
Φροντιστήριο 2
Εργαστήριο 2 (4 τμήμ.)
Διδακτικές μονάδες 4
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Εξάμηνο Β'
ECTS μονάδες 4
Διδάσκων Ε. Σώκος
Ασκών Ε. Σώκος, Α. Σερπετσιδάκη, Π. Παρασκευόπουλος (μέλη Ε.Δ.Ι.Π)

Στόχοι μαθήματος
Η απόκτηση δεξιοτήτων σχετικά με την εφαρμογή των Η/Υ σε θέματα επεξεργασίας και απεικόνισης γεωλογικών δεδομένων, σε δύο και τρεις διαστάσεις, και η εκμάθηση προγραμμάτων Η/Υ που εφαρμόζονται στη λύση γεωλογικών προβλημάτων. Εισαγωγή σε θέματα προγραμματισμού.

Διάρθρωση μαθήματος
Το μάθημα περιλαμβάνει 

 • Παραδόσεις σε αίθουσα διδασκαλίας 
 • Εργαστηριακές ασκήσεις στο Υπολογιστικό κέντρο του Τμήματος με χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων Πληροφορικής.

Περιεχόμενα μαθήματος
Εισαγωγή 

 • Βασικές έννοιες – Γεωλογικά δεδομένα, δειγματοληψία.  

Επεξεργασία - Απεικόνιση γεωλογικών δεδομένων 

 • Είδη αρχείων, εισαγωγή δεδομένων στον Η/Υ. 
 • Βασικές έννοιες προγραμματισμού και δημιουργίας απλών δομών επεξεργασίας δεδομένων. 
 • Επεξεργασία, δημιουργία γραφικών παραστάσεων. 
 • Δημιουργία θεματικών χαρτών και προβολές. 
 • Ψηφιοποίηση δεδομένων και δημιουργία χαρτών ισοκαμπυλών. 
 • Δημιουργία διαγραμμάτων σε τρεις διαστάσεις. 
 • Διαθέσιμα δεδομένα για χρήση στις Γεωεπιστήμες. 
 • Δημιουργία εξειδικευμένων διαγραμμάτων με χρήση στις Γεωεπιστήμες.
 • Αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων, εφαρμογές.