Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • - - Εκπαίδευση
  • Διδακτορικές Διατριβές

Διδακτορικές Διατριβές | Εργαστήριο Γεωφυσικής

  Επώνυμο Όνομα Έτος Τίτλος
1 Παυλόπουλος Νικόλαος 1995 Η συμβολή της Γεωφυσικής στον εντοπισμό αρχαιοτήτων
2 Στεφανόπουλος Παναγιώτης 2001 Η συμβολή της Γεωφυσικής με την κατακόρυφη ηλεκτρική απεικόνιση στην επίλυση Γεωαρχαιολογικών & Περιβαλλοντικών προβλημάτων
3 Παπαιωάννου Μαρίνα 2002 Η χρήση της Γεωφυσικής στην ανίχνευση υπόγειων δομών σε αστικό περιβάλλον
4 Dogan Meliha 2004 The contribution of Geophysics in location of Prehistoric settlements in Greece
5 Πολυμενάκος Λάζαρος 2006 Η συμβολή της ηχητικής τομογραφίας σε γεωαρχαιολογικούς σχηματισμούς
6 Φαρμάκη Σοφία   Γεωμυθολογία της Πελοποννήσοου
7 Μητροπέτρου Ελένη   Γεωμυθολογία του Αιγαίου