• Φοιτητές
  "Department of Geology, Faculty of Science"
 • 03
  "Department of Geology, Faculty of Science"
 • Karstiki Pigi Mini
  "Department of Geology, Faculty of Science"
 • Clypeaster Mini
  "Department of Geology, Faculty of Science"
 • Z17 Mini
  "Department of Geology, Faculty of Science"
 • Stone Tools Astypalaia
  "Archaeometric study of Early Bronze Age stone tools in Astypalaia"
 • Zaggana Piges Lourou Mini
  "Department of Geology, Faculty of Science"
 • Το τμήμα
  "Department of Geology, Faculty of Science"
 • 02
  "Department of Geology, Faculty of Science"
 • Deinosauros 2.5x PP 6 Mini
  "Department of Geology, Faculty of Science"
 • SEM micrograph of an ancient ceramic fresh fracture
  "Department of Geology, Faculty of Science"
 • Erasmus Nanterre
  "Erasmus+ mobility: Maison Archéologie & Ethnologie, CNRS/Université Paris Nanterre"
 • Zaggana Piges Labras Mini
  "Department of Geology, Faculty of Science"
 • Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών
  "Department of Geology, Faculty of Science"
 • Stavros Kalaitzidis  20160530 113104 Mini
  "Department of Geology, Faculty of Science"
 • Gigapan_Iliopoulos

 • Stavros Kalaitzidis  DSC05214 Mini
  "Department of Geology, Faculty of Science"
 • Efthimios Sokos 20160812 143123 Mini
  "Department of Geology, Faculty of Science"
 • Ύπαιθρος
  "Department of Geology, Faculty of Science"
 • Stavros Kalaitzidis  IMG 2490 Mini
  "Department of Geology, Faculty of Science"
 • 04
  "Department of Geology, Faculty of Science"
 • 40 Mini
  "40 years Deparment of Geology"
 • Stavros Kalaitzidis  WP 20160727 14 04 37 Pro Mini
  "Department of Geology, Faculty of Science"
 • Σαλιγκάρια
  "Department of Geology, Faculty of Science"

ORCID iD icon Follow me on ResearchGate

Dr Helene Simoni

Laboratory Teaching Staff
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Office hours

 • Monday 10:00-11:00
 • Wednesday 10:00-11:00
 • Friday 12:00-13:00

Portfolio

Educational Qualifications: BA (Athens), MA (Leicester), PhD (Patras)

Researcher Profile 

 

Research Interests

 • Landscape Archaeology
 • Geographic Information Systems (GIS)
 • Cultural Resource Management
 • Local History
 • Urban Archaeology
 

Teaching

 • Geol_012 Cartography & Introduction to GIS
 • Geol_024 Geographic Information Systems
 • Geol_033 Digital Remote Sensing
 • Geol_066 Hydrology with GIS and Remote Sensing
 • Geol_078 Protection of the Geological, Geographic and Human Heritage
 • GEO_822E GIS and Remote Sensing in Applied Geology. Data Analysis and modeling
 • PED_320 Introduction to Greek Culture & Civilization
 

Recent Publications

 • Mandarino A., Stamatopoulos L., Mpalatsas G., Simoni H., Papagiannopoulos K. & P. Brandolini 2022: Channel planform changes on the lower Peiros River (Patras, Greece): 1945-2018 comparison, in Rendiconti online della Società Geologica Italiana 56, 21-28
 • Simoni H 2021: Ground Truthing and Remotely Sensed Data for Interpreting the Archaeological Potential of Modern Cities: The Case-Study of Patras, Greece, in Burgers, G.L.M., L. Cicala, G. Iliano, & Μ. Quagliuolo (eds) Archaeology in the City: Proceedings of the International Workshop, Amsterdam 16-17 October 2019, (Naples: Naus Editoria, 2021), 59-72.
 • Simoni H., Papagiannopoulos K., Tsiakiris R., & Stara K. 2021: Local resource management imprinted in the landscape: convergent evolution in two Greek mountain-plains during the last five centuries, in Bartelheim, M., L. García Sanjuán, & R. Hardenberg (eds) "Human-Made Environments. The Development of Landscapes as ResourceAssemblages." ,53-73 doi.org/10.15496/publikation-60477
 • Papagiannopoulos, K., Simoni, H. & Kontolaimos, P. 2021: Settlement Pattern and Land Use under the Frankish Feudal System in the Northwestern Peloponnese (Thirteenth–Mid-Fifteenth Centuries). Frankokratia, 2(2), 109-143.
 • Simoni H. & E. Georgoudaki 2020: The University of Patras, Greece, its city, and international students: insights from multiple cartographic perspectives, European Planning Studies, 28:2, 213-233, DOI: 10.1080/09654313.2019.1632270
 • Simoni H. 2018: Mapping Places and Relations: Representations of the city of Patras and its reflections in the academia through cartography, in: Matiu O. (ed.): ReValue. Rethinking the value of Arts and Culture. 11th Interdisciplinary Conference of the University Network of the European Capitals of Culture, Proceedings, Aarhus, 8-11 November 2017. Sibiu: Lucian Blaga University of Sibiu Press, 51- 66.
 • Ριζάκης, Α., Κ. Παπαγιαννόπουλος & Ε. Σιμώνη, 2018: Συμβολή στη μελέτη των ρωμαϊκών κτηματολογίων στη Δυμαία χώρα με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών/ A GIS application on the study of Roman cadastres in Dyme, Achaia. Στο: Το Αρχαιολογικό Έργο στην Πελοπόννησο (ΑΕΠΕΛ1). Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου, Τρίπολη, 7-11 Νοεμβρίου 2012, 561-570.
 • Αργυρόπουλος B., Ε. Σιμώνη, Κ. Παπαγιαννόπουλος (επιμ.) 2017, Αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. Πρακτικά Ημερίδας 19 Σεπτεμβρίου 2016. Κάτω Αχαΐα: Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας – Δήμος Δυτικής Αχαΐας
 • Simoni, H. & K. Papagiannopoulos, 2017: Integrating Local History and Landscape Archaeology: two case studies from western Greece. Journal of Greek Archaeology 2, 321-337
 • Παπαγιαννόπουλος, K. & Σιμώνη, Ε. (επιμ.) 2017. Οι ρίζες των Σουδενιωτών. Τοπική Ιστορία και Αρχαιολογία των μετακινήσεων/ The roots of Soudeniotes. Local History and Archaeology of the movements (Λουσικά: Σύλλογος Σουδενιωτών Πατρών & Περιχώρων).
 • Simoni H., 2016: Geographical Information Systems in Urban Archaeology and Urban Planning. A case study from a Greek modern city, built on top of an ancient city, Oxford: BAR International Series 2812

Curriculum Vitae

Short CV

Extended CV

 

Tags: Laboratory teaching staff