Τμήμα Γεωλογίας
 • Αρχική
 • Δίκτυο/Σύνδεσμοι
 • Δικτυακές Υπηρεσίες
 • Κανόνες χρήσης
Δίκτυο

Κανόνες και όροι χρήσης

Οι χρήστες της υπηρεσίας έχουν υποχρέωση να τη χρησιμοποιούν σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και κανόνες:

 1. Κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διατηρεί το απόρρητο του λογαριασμού του και έχει ευθύνη για όλες τις πράξεις που θα γίνουν με τη χρήση του λογαριασμού αυτού. Σε περίπτωση που γίνει μη εξουσιοδοτημένη χρήση λογαριασμού ή υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας ο χρήστης πρέπει να ενημερώνει άμεσα τον Τεχνικό Υπεύθυνο του οικείου Τμήματος και να κοινοποιεί τη σχετική ενημέρωση στο ΚΕΑΔΔ/ΠΠ στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 2. Η υπηρεσία δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί με τρόπο που μπορεί να προκαλέσει βλάβη, δυσλειτουργία ή να επηρεάσει την απόδοση υπηρεσίας ή δικτυακής συσκευής του ΠΠ. Απαγορεύεται κάθε προσπάθεια με στόχο την απόκτηση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε υπηρεσία, λογαριασμό, υπολογιστικό σύστημα ή δίκτυο. Επίσης απαγορεύεται κάθε προσπάθεια απόκτησης υλικού ή πληροφορίας η οποία δεν είναι επισήμως διαθέσιμη.
 3. Η υπηρεσία είναι απολύτως προσωπική και δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε μορφή εμπορικής της εκμετάλλευσης.
 4. Η χρήση της υπηρεσίας πρέπει να είναι πάντοτε σύμφωνη με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
 5. Το ΚΕΑΔΔ/ΠΠ διατηρεί το δικαίωμα να εισαγάγει περιορισμούς που αφορούν τη χρήση της υπηρεσίας και σχετίζονται με τις ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας και τη μέγιστη διάρκεια των συνδέσεων,για τους οποίους θα ενημερώνει τους χρήστες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
 6. Ο χρήστης οφείλει να ζητά την προσωρινή απενεργοποίηση του λογαρισμού του σε περιπτώσεις μακρόχρονης απουσίας. Το ΚΕΑΔΔ/ΠΠ διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει τη λειτουργία σε λογαριασμούς που παραμένουν ανενεργοί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε αυτή την περίπτωση θα ενημερώνει τόσο εκ των προτέρων όσο και εκ των υστέρων τον Τεχνικό Υπεύθυνο του Τμήματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) .
 7. Το ΚΕΑΔΔ/ΠΠ δεν έχει υποχρέωση να ελέγχει την χρήση της υπηρεσίας απομακρυσμένης πρόσβασης, όμως καταγράφει συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία της χρήσης της για λόγους ασφαλείας.
 8. Το ΚΕΑΔΔ/ΠΠ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά ή και μόνιμα τη χρήση λογαριασμού πρόσβασης στην υπηρεσία, ειδικά σε περιπτώσεις που δεν τηρούνται οι προαναφερόμενοι κανόνες χρήσης της, χωρίς προειδοποίηση του χρήστη του λογαριασμού. Ωστόσο, θα ενημερώνει σχετικά (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) τον αρμόδιο Τεχνικό Υπεύθυνο.
 9. Ο χρήστης της υπηρεσίας υποχρεούται να ενημερώνετε και να τηρεί ενδεχόμενες τροποποιήσεις των κανόνων και όρων της υπηρεσίας απομακρυσμένης πρόσβασης. Το ΚΕΑΔΔ/ΠΠ θα ενημερώνει εκ των προτέρων τους χρήστες για τις σχετικές τροποποιήσεις.
 10. Η ύπαρξη του λογαριασμού και η χρήση της υπηρεσίας απομακρυσμένης πρόσβασης συνεπάγεται την ανεπιφύλαχτη αποδοχή από το χρήστητων παραπάνω.

Σημείωση: Όποιος χρήστης δεν επιθυμεί την ύπαρξη του λογαριασμού του θα πρέπει να ενημερώσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον αρμόδιο Τεχνικό Υπεύθυνο ο οποίος θα το κοινοποιήσει προς το ΚΕΑΔΔ/ΠΠ.