Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Το Τμήμα
  • Επιτροπές Τμήματος

Επιτροπές Τμήματος

Επιτροπές του Τμήματος
Προπτυχιακών Σπουδών (αποφ. Γ.Σ. 6/27-12-12) Γ. Παπαθεοδώρου, Α. Ζεληλίδης, Ι. Κουκουβέλας, Ν. Λαμπράκης, Ν. Σαμπατακάκης, Κ. Χατζηπαναγιώτου, Δ. Παπούλης, ένας εκπρόσωπος μεταπτυχιακών φοιτητών, ένας εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών.
Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών Ν. Λαμπράκης
Ωρολογίου Προγράμματος Μαθημάτων και Εξετάσεων Ι. Κουκουβέλας , Δ. Παπούλης, Ν. Σαμπατακάκης, ένας εκπρόσωπος μεταπτυχιακών φοιτητών, ένας εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών
Συντονιστική Εκπαιδευτικών Ασκήσεων Υπαίθρου
Ι. Κουκουβέλας , Ν. Σαμπατακάκης, Ι. Ηλιόπουλος, δύο εκπρόσωποι προπτυχιακών φοιτητών.
Σύνταξης Οδηγού Σπουδών Γ. Παπαθεοδώρου, Κ. Χρηστάνης, Α. Λαμπροπούλου.
Βιβλιοθήκης Μ. Γεραγά, Α. Ζεληλίδης, Δ. Παπούλης, ένας εκπρόσωπος μεταπτυχιακών φοιτητών, ένας εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών.
Οργάνωσης και Επιμέλειας Κτηρίου Ε. Ζαγγανά, Π. Αβραμίδης, Κ. Χρηστάνης.
Κτηματολογίου Ι. Ηλιόπουλος, Λ. Σταματόπουλος, Ε. Σώκος.
Αναγνώρισης Σπουδών στο Εξωτερικό Γ. Παπαθεοδώρου, Ν. Λαμπράκης.
Υγείας και Ασφάλειας Κτηρίου (αποφάσεις Δ.Σ. 7/4.5.2009 και Δ.Σ. 8/29-6-2010, έγγραφο Προέδρου 15500/18.6.2009) Κ. Χατζηπαναγιώτου (Αναπλ. Β. Τσικούρας), Ν. Λαμπράκης (Αναπλ. Π. Στεφανόπουλος), Π. Αβραμίδης, Θ. Διπλάρου (Γραμματέας).
Αποτίμησης Εκπαιδευτικού-Διδακτικού-Ερευνητικού Έργου, Υποδομής και Αναγκών Τμήματος Γ. Παπαθεοδώρου , Α. Ζεληλίδης, Ν. Λαμπράκης, Κ. Χατζηπαναγιώτου, Κ. Χρηστάνης.
Επιτροπή Προβολής Έργου Τμήματος (απόφαση Γ.Σ. 11/24.6.2009) Ι. Κουκουβέλας, Ε. Ζαγγανά, Ι. Ηλιόπουλος, Π. Ξυπολιάς.
Επιτροπή υποδοχής μαθητών σχολείου στα πλαίσια της «Εβδομάδας Επικοινωνίας» Ε. Ζαγγανά, Γ. Παπαθεοδώρου, Ι. Ηλιόπουλος, Ε. Σώκος, Γ. Ηλιόπουλος.
Σύμβουλοι Σπουδών (άρθρου 35 Νόμου 4009/11) Α.Ζεληλίδης, Γ. Παπαθεοδώρου, Λ. Σταματόπουλος, Σ. Κοκκάλας, Γ. Ηλιόπουλος, Κ. Χρηστάνης
Επιτροπή Προγραμματισμού του Διατμηματικού Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Μικροανάλυσης της Σχολής Θετικών Επιστημών του Παν/μίου Πατρών Εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωλογίας: Ι. Ηλιόπουλος
Με υπογράμμιση εμφανίζεται ο συντονιστής κάθε επιτροπής.
 
Υπεύθυνοι Ειδικών Δραστηριοτήτων
Υπεύθυνοι Χαρτών-Αεροφωτογραφιών Κ. Νικολακόπουλος, Π. Ξυπολιάς.
Υπεύθυνος Υπολογιστικού Κέντρου Τμήματος Ν. Λαμπράκης.
Υπεύθυνοι Τεχνικής Μέριμνας Κτηρίου Γεωλογίας Α. Ζεληλίδης, Ν. Λαμπράκης, Κ. Χατζηπαναγιώτου.
Τεχνικός Υπεύθυνος Υπολογιστικού Κέντρου & Μηχανοργάνωσης Γραμματείας Τμήματος Π. Στεφανόπουλος.
Επιστημονικός Υπεύθυνος Επίσημου Ιστότοπου και Κοινωνικών Δικτύων του Τμήματος
Ι. Ηλιόπουλος
Εκπρόσωπος Τμήματος για τα Προγράμματα

Ετικέτες: Το τμήμα