Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Προσωπικό
  • Διοικητικό προσωπικό
Προσωπικό

Διοικητικό προσωπικό

Ανδριόπουλος Γεώργιος | Ι.Δ.ΑΧ. |  Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής |  2610 969369

Ανδριόπουλος Γεώργιος

Βαθμός: Ι.Δ.ΑΧ.
Τομέας: Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής
Σύντομο Βιογραφικό: Γεωλόγος
Γραφείο: Εργαστήριο Σεισμολογίας
 2610 969369 |  2610 990639 |  gandrio_at_upatras.gr

Γερμενής Νικόλαος | Ι.Δ.ΑΧ. |  Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής |  2610 969369

Γερμενής  Νικόλαος

Γερμενής Νικόλαος

Βαθμός: Ι.Δ.ΑΧ.
Τομέας: Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής
Σύντομο Βιογραφικό: Φυσικός Ηλεκτρονικός
Γραφείο: Εργαστήριο Σεισμολογίας
 2610 969369 |  2610 990639 |  ngermeni_at_upatras.gr

Δημοπούλου Γεωργία | Προϊσταμένη Γραμματείας |  Γραμματεία Τμήματος Γεωλογίας |  2610 997922

Δημοπούλου Γεωργία

Βαθμός: Προϊσταμένη Γραμματείας
Τομέας: Γραμματεία Τμήματος Γεωλογίας
Γραφείο: 020
 2610 997922 |  2610 997300 |  gdimop_at_upatras.gr

Μπακοπούλου Σοφία | ΙΔΑΧ |  Υπάλληλος Γραμματείας |  2610 997590

Μπακοπούλου  Σοφία

Μπακοπούλου Σοφία

Βαθμός: ΙΔΑΧ
Τομέας: Υπάλληλος Γραμματείας
Γραφείο: 021
 2610 997590 |  2610 997300 |  sbakop_at_upatras.gr

Νικολάου Ανδρέας | ΙΔΑΧ |  Υπάλληλος Γραμματείας |  2610 997921

Νικολάου  Ανδρέας

Νικολάου Ανδρέας

Βαθμός: ΙΔΑΧ
Τομέας: Υπάλληλος Γραμματείας
Γραφείο: 020
 2610 997921 |  2610 997300 |  nikolaou_at_upatras.gr

Παπαδοπούλου Ιωάννα | ΙΔΑΧ |  Γραμματεία Τμήματος Γεωλογίας |  2610997925

Παπαδοπούλου Ιωάννα

Βαθμός: ΙΔΑΧ
Τομέας: Γραμματεία Τμήματος Γεωλογίας
Γραφείο: 020
 2610997925 |  gianna_at_upatras.gr