Τμήμα Γεωλογίας
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Νέα Ορκωμοσία Προπτυχιακών Φοιτητών Δεκέμβριος 2018 19 Οκτωβρίου 2018
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓ. ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018 19 Οκτωβρίου 2018
Υποτροφίες οκτάμηνης πρακτικής άσκησης στην Ιαπωνία- Πρόγραμμα Vulcanus 19 Οκτωβρίου 2018
Υποτροφίες από την Σλοβακία 17 Οκτωβρίου 2018
Προκήρυξη οικονομικής υποστήριξης Μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας στο εξωτερικό 12 Οκτωβρίου 2018
Αγγλικά (IELTS) για Φοιτητές & Ερευνητές του Πανεπιστημίου Πατρών 11 Οκτωβρίου 2018
Χρηματικά Βραβεία από Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 "Εστία Ναυτικών" 10 Οκτωβρίου 2018
Εγκύκλιος Μετεγραφών Ακαδημαϊκού ¨Ετους 2018-2019 10 Οκτωβρίου 2018
Προκήρυξη δύο διαγωνισμών για 4 υπότροφους από το κληροδότημα "Κων/νου Βέλιου" 09 Οκτωβρίου 2018
Υποτροφίες Εργαζάκειου Ιδρύματος 09 Οκτωβρίου 2018
Εναρξη Διδασκαλίας "Γεωχημεία" 28 Σεπτεμβρίου 2018
Έναρξη μαθήματος "Εξέλιξη του έμβιου κόσμου - Παλαιοντολογία" 27 Σεπτεμβρίου 2018
Έναρξη μαθήματος "Εφαρμογές της Πληροφορικής στη Γεωλογία" - Β' έτος 25 Σεπτεμβρίου 2018
Εγγραφές Πρωτοετών Φοιτητών - 2η Ανακοίνωση 25 Σεπτεμβρίου 2018
Δελτίο Τύπου: Έργο "TRITON" - Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 25 Σεπτεμβρίου 2018
Πρόγραμμα (Τελικό) Συνεδρίου: 5th Symposium Arch_RNT. Electron Microscopy, Research & Applications in Archaeology and Cultural Heritage 24 Σεπτεμβρίου 2018
Εγγραφές Αλλοδαπών-Αλλογενών φοιτητών Ακαδ. Έτους 2018-2019 21 Σεπτεμβρίου 2018
Έγκριση Πρακτικού - "Απόκτηση Ακαδημ. Διδακτικής Εμπειρίας...." 21 Σεπτεμβρίου 2018
Νέο (αναμορφωμένο) Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Γεωλογίας Π.Π. 20 Σεπτεμβρίου 2018
Προκήρυξη για εισαγωγή Μεταπτυχιακών φοιτητών στο Δ.Π.Μ.Σ "ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΒΙΟΛΟΓΙΑ" Ακαδ. Έτους 2018-2019 20 Σεπτεμβρίου 2018