Τμήμα Γεωλογίας
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Υποβολή Αιτήσεων για τη Χορήγηση Στεγαστικού Επιδόματος Ακαδ. Έτους 2022-2023 28 Σεπτεμβρίου 2023
Υποβολή Αιτήσεων Στέγασης για Πρωτοετείς Φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών (2023-2024) 28 Σεπτεμβρίου 2023
Υποβολή Αιτήσεων Σίτισης για Πρωτοετείς Φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών (2023-2024) 27 Σεπτεμβρίου 2023
Δεύτερη Φάση Ηλεκτρονικής Εγγραφής Πρωτοετών Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών 27 Σεπτεμβρίου 2023
Εκλογές Ανάδειξης Εκπροσώπων Φοιτητών στη Γ.Σ. του Τμήματος 25 Σεπτεμβρίου 2023
Πρόσκληση για Εντεταλμένο Διδάσκοντα Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 στο Γνωστικό Αντικείμενο "Τεχνική Γεωλογία" 19 Σεπτεμβρίου 2023
Πρόσκληση για Εντεταλμένο Διδάσκοντα Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 στο Γνωστικό Αντικείμενο "Θαλάσσια Γεωλογία - Ωκεανογραφία" 19 Σεπτεμβρίου 2023
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2023-2024 13 Σεπτεμβρίου 2023
Υποτροφίες Fulbright 2024-2025 13 Σεπτεμβρίου 2023
Νέα Παράταση Προθεσμίας Ηλεκτρονικής Εγγραφής Επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 13 Σεπτεμβρίου 2023
Δράσεις του Τμήματος Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης 12 Σεπτεμβρίου 2023
Joint 74th ICCP and 39th TSOP Meeting: Συμμετοχή Φοιτητών Τμήματος 10 Σεπτεμβρίου 2023
Παράταση Προθεσμίας Ηλεκτρονικής Εγγραφής Επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 08 Σεπτεμβρίου 2023
Αιτήσεις Τελειόφοιτων στα ΠΜΣ/ΔΠΜΣ του Τμήματος και Εκκρεμότητες στη Βαθμολογία 05 Σεπτεμβρίου 2023
Εγγραφή Πρωτοετών Φοιτητών 2023-2024 31 Αυγούστου 2023
Ανανεώσεις Εγγραφών Μεταπτυχιακών Φοιτητών Χειμερινού Εξαμήνου 2023-2024 29 Αυγούστου 2023
Ανανεώσεις Εγγραφών Υποψηφίων Διδακτόρων Χειμερινού Εξαμήνου 2023-2024 29 Αυγούστου 2023
Θεσμός "Ακροατής Πανεπιστημιακών Μαθημάτων": Αιτήσεις 01-24/09/2023 29 Αυγούστου 2023
Ανανεώσεις Εγγραφών Χειμερινού Εξαμήνου 2023-2024 29 Αυγούστου 2023
Χορηγία Ανατύπων Βιβλίου από την Hellas Gold S.A. 25 Αυγούστου 2023