Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Προσωπικό
  • Μητρώο Αξιολογητών

Μητρώο Αξιολογητών

Στη σελίδα αυτή αναρτώνται οι επικαιροποιημένες καταστάσεις του μητρώου αξιολογητών για το Τμήμα Γεωλογίας

 

 

Συνημμένα:
Download this file (ΜΗΤΡΩΑ_ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ_ΠΠ_ΓΕΩ_final.xlsx)ΜΗΤΡΩΑ_ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ_ΠΠ_ΓΕΩ_final.xlsx[Μητρώο Αξιολογητών (ΙΑΝ 2018)]166 kB

Ετικέτες: Προκηρύξεις