Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Προσωπικό
  • Μητρώο Αξιολογητών

Μητρώο Αξιολογητών

Στη σελίδα αυτή αναρτώνται οι επικαιροποιημένες καταστάσεις του μητρώου αξιολογητών για το Τμήμα Γεωλογίας

 

 

Συνημμένα:
Download this file (evaluators_UPatras_GEO_FEB2019.xlsx)evaluators_UPatras_GEO_FEB2019.xlsx[Μητρώο Αξιολογητών Τμήματος Γεωλογίας Π.Π. 14-02-2019]169 kB

Ετικέτες: Προκηρύξεις