Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Προσωπικό
  • Μητρώο Αξιολογητών

Μητρώο Αξιολογητών

Στη σελίδα αυτή αναρτώνται οι επικαιροποιημένες καταστάσεις του μητρώου αξιολογητών για το Τμήμα Γεωλογίας

 

 

Συνημμένα:
Download this file (evaluators-13-09-2018.xlsx)evaluators-13-09-2018.xlsx[Μητρώο Αξιολογητών Τμήματος Γεωλογίας Π.Π. 13-09-2018]157 kB

Ετικέτες: Προκηρύξεις