Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Προσωπικό
  • Μητρώο Εκλεκτόρων

Μητρώο Εκλεκτόρων

Στη σελίδα αυτή αναρτώνται οι επικαιροποιημένες καταστάσεις του μητρώου εκλεκτόρων για το Τμήμα Γεωλογίας

 

 

Συνημμένα:
Download this file (ΜΗΤΡΩΑ_ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ_ΠΠ_ΓΕΩ_27_3_2020.xlsx)ΜΗΤΡΩΑ_ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ_ΠΠ_ΓΕΩ_27_3_2020.xlsx[Μητρώο Αξιολογητών Τμήματος Γεωλογίας Π.Π. 09-09-2019]180 kB

Ετικέτες: Προκηρύξεις