Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Το Τμήμα
  • Οργάνωση Τμήματος

Οργάνωση Τμήματος

Το Τμήμα Γεωλογίας διοικητικά αποτελείται από τρεις Τομείς:

Τομέας Ορυκτών Πρώτων Υλών


Τομέας Ορυκτών Πρώτων Υλών

Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Ηλιόπουλος

Τομέας Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής


Τομέας Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής

Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Παύλος Αβραμίδης

Τομέας Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής


Τομέας Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής

Διευθυντής: Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Δεπούντης

Ετικέτες: Το τμήμα