Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Το Τμήμα
  • Υπολογιστικό κέντρο

Υπολογιστικό κέντρο

Το υπολογιστικό κέντρο του Τμήματος Γεωλογίας στεγάζεται στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Περιλαμβάνει τριάντα υπολογιστές, δύο κεντρικούς εξυπηρετητές, έναν έγχρωμο εκτυπωτή τύπου inkjet, έναν τύπου laser, έναν σχεδιογράφο καθώς και σύστημα προβολής.

Χρησιμοποιείται για την πρακτική άσκηση των φοιτητών σε λογισμικά επεξεργασίας και απεικόνισης γεωλογικών δεδομένων. Επιπρόσθετα οι φοιτητές ασκούνται σε εξειδικευμένα λογισμικά Ορυκτολογίας, Γεωφυσικής, Σεισμολογίας, Ωκεανογραφίας κ.ά.

Στην συνέχεια παρατίθεται η λειτουργία του Υπολογιστικού Κέντρου τόσο μέσω ελεύθερης πρόσβασης όσο και κατά την διάρκεια άσκησης των Προπτυχιακών.

Λειτουργία Υπολογιστικού μέσω Ελεύθερης Πρόσβασης Λειτουργία Υπολογιστικού κατά την άσκηση των Προπτυχιακών

 

Ετικέτες: Το τμήμα