Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Το Τμήμα
  • Υπολογιστικό κέντρο

Υπολογιστικό κέντρο

Το υπολογιστικό κέντρο του Τμήματος Γεωλογίας στεγάζεται στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Περιλαμβάνει τριάντα υπολογιστές, δύο κεντρικούς εξυπηρετητές, έναν έγχρωμο εκτυπωτή τύπου inkjet, έναν τύπου laser, έναν σχεδιογράφο καθώς και σύστημα προβολής.

Χρησιμοποιείται για την πρακτική άσκηση των φοιτητών σε λογισμικά επεξεργασίας και απεικόνισης γεωλογικών δεδομένων. Επιπρόσθετα οι φοιτητές ασκούνται σε εξειδικευμένα λογισμικά Ορυκτολογίας, Γεωφυσικής, Σεισμολογίας, Ωκεανογραφίας κ.ά.

 

Ετικέτες: Το τμήμα