Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Εκπαίδευση
  • Μεταπτυχιακές σπουδές
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Πρόγραμμα Μαθημάτων Π.Μ.Σ Γ.Δ.Λ.Γ. 20 Οκτωβρίου 2017
Πρόγραμμα Μαθημάτων Π.Μ.Σ. Ο.Υ.Π. 20 Οκτωβρίου 2017
Πρόγραμμα Μαθημάτων Π.Μ.Σ. Ε.Γ.Γ. 20 Οκτωβρίου 2017
Αποτέλεσματα Επιλογής Υποψηφίων Μ.Δ.Ε. 2017-2019 18 Οκτωβρίου 2017
Συνεντεύξεις επιλογής υποψηφίων ΠΜΣ (Ακαδ. έτη 2017-2019) 04 Οκτωβρίου 2017
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Συνεντεύξεις επιλογής υποψηφίων ΠΜΣ (Ακαδ. έτη 2017-2019) (2) 04 Οκτωβρίου 2017
Παρουσίαση Μ.Δ.Ε. ΠΜΣ "Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον" 05 Σεπτεμβρίου 2017
Διημερίδα Παρουσίασεων Μ.Δ.Ε. ΠΜΣ "Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον" 05 Σεπτεμβρίου 2017
Πρόγραμμα Εξετάσεων Διατμηματικού Προγράμματος Σπουδών 04 Αυγούστου 2017
Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 2017-2019 04 Αυγούστου 2017
Προκήρυξη στο πλαίσιο των Υποτροφιών "Α. Μεντζελόπουλος" για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια των Η.Π.Α και του Καναδά 22 Μαρτίου 2017
Πρόγραμμα Παρουσίασης Εργασιών Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης "Γεωεπιστήμες & Περιβάλλον" 17 Μαρτίου 2017
Προκήρυξη δύο (2) διαγωνισμών ανάδειξης τεσσάρων (4) υποτρόφων 04 Φεβρουαρίου 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδάκτορες 18 Ιανουαρίου 2017
Αποτελέσματα επιλογής υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Διατμηματικό πρόγραμμα "Περιβαλλοντικές Επιστήμες" για τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2018 19 Οκτωβρίου 2016
Διαδικασία Συνέντευξης στο πλαίσιο του Δ.Π.Μ.Σ. ''Περιβαλλοντικές Επιστήμες'' 05 Οκτωβρίου 2016
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας" 24 Μαρτίου 2016
Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων για απόκτηση Μ.Δ.Ε στο Π.Μ.Σ. "Γεωεπιστήμες & Περιβάλλον" 2013-2015 28 Νοεμβρίου 2013