Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Εκπαίδευση
  • Μεταπτυχιακές σπουδές

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει το Τμήμα Γεωλογίας:

 

Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα οποία συμμετέχει το Τμήμα Γεωλογίας (ως επισπεύδον Τμήμα):

 

Δι-ιδρυματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα οποία συμμετέχει το Τμήμα Γεωλογίας: